Het goede doel

Voor Limburg

Nog steeds wordt een hoog aantal mensen in Limburg door een hart- of vaatziekte getroffen. Een zorgwekkend gegeven dat onze volle aandacht verdient. Artsen en onderzoekers van het Maastricht Hart+Vaat Centrum, artsen van Maastricht UMC+ en Zuyderland en huisartsen uit de regio strijden tegen dit ernstige probleem, maar hebben uw hulp hard nodig! 

De opbrengst van De Nach vaan 't Hart gaat dan ook naar onderstaande project:

Vrouwelijke vorm van hartfalen

Bij vrouwen komt de hartziekte diastolisch hartfalen vaak voor. Het onderzoek van dr. Vanessa van Empel spitst zich erop toe, waarom deze specifieke uiting van hart- en vaatziekten juist bij vrouwen voorkomt. Hart- en vaatziekten zijn nog steeds doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen, terwijl de signalen dat er iets mis is met het hart toch pas laat worden herkend. Om dit te veranderen is onderzoek noodzakelijk om de vrouwelijke vorm van hartfalen eerder te herkennen en zo de behandeling beter af te kunnen stemmen op de behoefte van vrouwen.

Meer informatie over dit project